RĖMĖJAI

Skaitliukas

Turinio peržiūrėjimai : 219628

Facebook

LIETUVOS ŠVIETIMO PAGALBOS ASOCIACIJA Faceebok'e

PARTNERIAI

 

 

Home
Naujienos
Edukatoriai

Mieli Kolegos,

Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su jaunais perspektyviais žmonėmis, kurie neabejingi švietimo problemoms, sukūrę radijo laidą „Ugdymo meistrai“,  nuotolinių mokymų platformą edukatoriai.lt .  2018 09 18 pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su MB „Švietimo edukatoriai“ direktoriumi Vygintu Eidėnu, ir visiems www.edukatoriai.lt siūlomiems mokymams bei renginiams bus taikomos nuolaidos įvedus specialų kodą. Tai dar viena puiki priežastis prisijungti prie mūsų komandos.

Nuoširdžiai Jūsų direktorė Saulė

 
DĖMESIO! Lietuvos socialinių pedagogų sueiga!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registracijos anketa <PILDYTI>


Spalio 2 - ją švęsime tarptautinę socialinių edukatorių/socialinių pedagogų dieną. Panašu, kad ši šventė nebus linksma daugeliui Lietuvos socialinių pedagogų. Ir nors pasaulio socialiniai edukatoriai džiaugiasi, kad ši specialybė yra geriausia pasaulyje:
Lietuvos socialiniai pedagogai mylėdami savo darbą, gelbėdami kasdien vaikus, realiai padėdami jų šeimoms ir gaudami mažiausius atlyginimus, lyginant su kitais pedagoginiais darbuotojais, iki šiol negali džiaugtis nei pagarba, nei parama iš valdžios institucijų. Todėl minėdami tarptautinę socialinių pedagogų dieną prašome socialinius pedagogus viešinti savo sėkmės atvejus ir realius atlygio už jį pokyčius.

Lietuvos Socialinių Pedagogų Asociacija kviečia atvirą Lietuvos Socialinių pedagogų valdybos posėdį š.m. spalio 10 d., 15 val. , Vilnius, Ševčenkos g. 31. Renkamės Aktų salėje III a. Laukiami visi: dirbantys ir veikiantys vaiko ir šeimos gerovės srityje, ALUMNI, socialiniai partneriai....
Dalinsimės patirtimi, knygomis, kreipsimės į atsakingus darbuotojus, darbotvarkę, kreipimosi tekstus persiųsime. Būtų puiku parodyti savo vienybę ir poziciją. Pasikvieskite kartu atvykti ir save atstovaujančius politikus.
Prašau pasidalinti žinute su kolegomis: žadame, kad netruks nei dalykinių pokalbių, nei sprendimų, nei dovanų.

 
Nauja švietimo įstaigų vadovų patikros tvarka

Patikros tvarka

 
PAANALIZUOKIME, KAS AKTUALU PEDAGOGAMS

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/conditions-service-teachers-working-early-childhood-and-school-education-43_lt

 
Darbo apmokėjimo tvarkos redakcija. Aktualu.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO

 
Kviečiame bendradarbiauti profesinį sektorių ir teikti pasiūlymus naujam sudarytam komitetui

Naujai sudarytą Švietimo, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos sektorinį profesinį komitetą. Džiaugiamės galėdami Jus pasveikinti tapus komiteto nariais ir laukiame bendro darbo, sprendžiant strateginius kvalifikacijų sistemos formavimo ir profesinio mokymo klausimus.

Sektorinis profesinis komitetas – tai bendradarbiavimo pagrindu sudaryta patariamoji institucija, koordinuojanti konkretaus ūkio sektoriaus – veiklų grupės strateginius kvalifikacijų sistemos formavimo ir profesinio mokymo klausimus pagal veiklų ekonominę funkciją, produktus, paslaugas arba technologijas.

Sektoriniai profesiniai komitetai atlieka šias funkcijas:

1. Vertina profesinius standartus, jų rengimo ir atnaujinimo poreikį, teikia išvadas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui dėl atnaujinamų profesinių standartų;

2. Vertina profesinio mokymo programų ar jų modulių rengimo poreikį, vertina jas;

3. Vertina pameistrystės mokymo organizavimo apimtis konkrečiame ūkio sektoriuje ir teikia siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai dėl galimybių vykdyti profesinį mokymą pameistrystės būdu;

4. Dalyvauja profesinio mokymo teikėjų, vykdančių formalųjį profesinį mokymą, ir profesinio mokymo programų išoriniame vertinime;

5. Teikia išvadas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui dėl reikalavimų neformaliojo profesinio mokymo programų ir jų modulių registravimui Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre;

6. Pagal kompetenciją svarsto ir teikia siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros I-VIII lygio kvalifikacijų (kvalifikacijų pavadinimų, lygių, vertinimo, suteikimo ir kt.);

7. Pagal kompetenciją teikia siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai, Ūkio ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl neformaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų ir (arba) specialistų poreikio;

8. Sprendžia kituose teisės aktuose numatytus kvalifikacijų sistemos formavimo ir profesinio mokymo klausimus konkrečiame ūkio sektoriuje.

Sektorinį profesinį komitetą sudaro ne mažiau kaip 9 atitinkamų ūkio sektorių ministerijų, kitų valstybės, savivaldybės institucijų, mokslo ir studijų institucijų, įstaigų ir socialinių partnerių deleguoti nariai.

Sektorinių profesinių komitetų sudėtį tvirtina ir jų veiklą koordinuoja Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.


DÉL šVIETIMO, MOKSLINIV TYRIMV IR TAIKOMOSIOS VEIKLOS SEKTORINIO PROFESINIO KONUTETO SUDÊTIES PATVIRTINIMO

 
Puslapis 1 iš 21


Sukurta su Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.