RĖMĖJAI

Skaitliukas

Turinio peržiūrėjimai : 233216

Facebook

LIETUVOS ŠVIETIMO PAGALBOS ASOCIACIJA Faceebok'e

PARTNERIAI

 

 

Home
Naujienos
Kviečiame bendradarbiauti profesinį sektorių ir teikti pasiūlymus naujam sudarytam komitetui

Naujai sudarytą Švietimo, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos sektorinį profesinį komitetą. Džiaugiamės galėdami Jus pasveikinti tapus komiteto nariais ir laukiame bendro darbo, sprendžiant strateginius kvalifikacijų sistemos formavimo ir profesinio mokymo klausimus.

Sektorinis profesinis komitetas – tai bendradarbiavimo pagrindu sudaryta patariamoji institucija, koordinuojanti konkretaus ūkio sektoriaus – veiklų grupės strateginius kvalifikacijų sistemos formavimo ir profesinio mokymo klausimus pagal veiklų ekonominę funkciją, produktus, paslaugas arba technologijas.

Sektoriniai profesiniai komitetai atlieka šias funkcijas:

1. Vertina profesinius standartus, jų rengimo ir atnaujinimo poreikį, teikia išvadas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui dėl atnaujinamų profesinių standartų;

2. Vertina profesinio mokymo programų ar jų modulių rengimo poreikį, vertina jas;

3. Vertina pameistrystės mokymo organizavimo apimtis konkrečiame ūkio sektoriuje ir teikia siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai dėl galimybių vykdyti profesinį mokymą pameistrystės būdu;

4. Dalyvauja profesinio mokymo teikėjų, vykdančių formalųjį profesinį mokymą, ir profesinio mokymo programų išoriniame vertinime;

5. Teikia išvadas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui dėl reikalavimų neformaliojo profesinio mokymo programų ir jų modulių registravimui Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre;

6. Pagal kompetenciją svarsto ir teikia siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros I-VIII lygio kvalifikacijų (kvalifikacijų pavadinimų, lygių, vertinimo, suteikimo ir kt.);

7. Pagal kompetenciją teikia siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai, Ūkio ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl neformaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų ir (arba) specialistų poreikio;

8. Sprendžia kituose teisės aktuose numatytus kvalifikacijų sistemos formavimo ir profesinio mokymo klausimus konkrečiame ūkio sektoriuje.

Sektorinį profesinį komitetą sudaro ne mažiau kaip 9 atitinkamų ūkio sektorių ministerijų, kitų valstybės, savivaldybės institucijų, mokslo ir studijų institucijų, įstaigų ir socialinių partnerių deleguoti nariai.

Sektorinių profesinių komitetų sudėtį tvirtina ir jų veiklą koordinuoja Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.


DÉL šVIETIMO, MOKSLINIV TYRIMV IR TAIKOMOSIOS VEIKLOS SEKTORINIO PROFESINIO KONUTETO SUDÊTIES PATVIRTINIMO

 
Lietuvoje kurtų "Vienaragis.LT" stalo žaidimų informacinė sklaida

Vienaragis.LT“ – Lietuvoje kuriamų stalo žaidimų projektas!

„Vienaragis.LT“ stalo žaidimai – tai smagus edukacinis projektas, apimantis ne tik kokybiškų stalo žaidimų visai šeimai kūrimą, bet ir stalo žaidimų kultūros Lietuvoje puoselėjimą!

„Vienaragis.LT“ komanda edukaciniais tikslais nuolat lankosi Lietuvos darželiuose, mokyklose, dalyvauja edukacinių idėjų mugėse, skatina tėvelius ir ugdymo pedagogus domėtis stalo žaidimais, kaip itin efektyvia neformaliojo ugdymo priemone.

Žaidžiant stalo žaidimus, sėkmingai vystomi tokie vaikų ir suaugusiųjų įgūdžiai, kaip logika, strateginis mąstymas, kooperacija, emocinis intelektas (EQ), darni tarpusavio komunikacija, kūrybiškumas, vaizduotė, naratyviniai įgūdžiai ir daugybė kitų.

Pasak projekto „Vienaragis.LT“ įkūrėjo, stalo žaidimų kūrėjo ir stovyklų vadovo Určio Šulinsko, turinčio penkiolikos metų vaikų stovyklų organizavimo patirtį, stalo žaidimai sukuria galimybę ypač kokybiškam bendravimui:

„Svarbu tai, kad, žaisdami su kitais žmonėmis, kartu patiriame kokią nors situaciją. Tai panašu į bendrą nuotykį ar kelionę. Bendri patyrimai stiprina kartu žaidžiančių šeimos narių, draugų ar pažįstamų ryšius“.

Lietuvoje kuriami stalo žaidimai po truputį sulaukia ir pasaulinio pripažinimo. Šių metų birželį „Vienaragis.LT“ žaidimas „Emojito“ (autorius Urtis Šulinskas) dalyvavo prestižiniuose „Spiel des Jahres“ stalo žaidimų apdovanojimuose Vokietijoje ir buvo pripažintas vienu iš trijų geriausių PASAULIO žaidimų vaikų kategorijoje!

Be stalo žaidimų kūrimo, „Vienaragis.LT“ organizuoja:

  • Edukacinius stalo žaidimų būrelius vaikams;
  • Stalo žaidimų stovyklas;
  • Pramogines/edukacines stalo žaidimų erdves renginiuose mažiems ir didieliems žaidėjams;
  • Žaismingas gimtadienio ir kitas šeimos šventes.

Svetainė: www.vienaragis.lt

Facebook: https://www.facebook.com/Vienaragis.LT/

 

 
Gražios Jums vasaros.

Mieli Kolegos, bičiuliai, asociacijos nariai

Štai ir pralėkė dar vieni mokslo metai. Alinantys karščiai pailgėjusių mokyklinių dienų
pamažu jau veria klasių duris vasaros poilsiui, tik abiturientai dar varto sąsiuvinius, laukdami
paskutinių egzaminų. Šiuos metus atlikome daug darbų, sudalyvavome daugybėje darbo
grupėje. Nuoširdžiai dėkojame, kad buvote su mumis. Ačiū už nuomones, laiškus,
skambučius, už tai, kad pasitikite mumis. Stengėmės nenuvilti Jūsų. Tikimės, kad padėjome.
O dabar neriame į vasaros poilsį ir susitiksime rugsėjo mėn.

Gražios Jums vasaros.

Asociacijos direktorė Saulė